Vad är ett spelmissbruk?

En del människor har lättare än andra att fastna i missbruksproblematik. Därför bör man om man vet med sig att man har en tidigare missbrukshistorik inom till exempel alkohol, droger eller har missbrukat något annat undvika att sätta sig i situationer som kan skapa ytterligare ett missbruk. Ett spelmissbruk kan vara svårt och förödande för ekonomin. Det kan dessutom vara svårt för de anhöriga att misstänka och ibland kan det vara så att man faller in i missbruket när en svår händelse i livet har skett. Man söker alltså tröst inom missbruket. Det generella är att det som skapar missbruk ger snabba kickar och ett tydligt belöningssystem. Just hasardspel gör detta och de som vinner kan ofta sträva efter fler och större vinster. Därför fortsätter man att spela även efter en större vinst, vilket slutar med att man istället förlorar pengar.

När man kommer till en punkt där man prioriterar bort saker som man egentligen behöver för att kunna spela en stund har man fått en missbruksproblematik. Det kan vara svårt att ta sig ur och är ofta ett sätt för den som missbrukar att fly från verkligheten. Personen inser sällan att den har ett problem med spel, utan refererar ofta till detta som ett intresse eller att den lägger mycket pengar på sin hobby. Alla som spelar för mycket pengar har inte ett spelmissbruk. Det finns de som spelar för tusentals kronor per månad utan att ha ett missbruk. Missbruket har uppkommit när personen måste spela för att må bra.

You missed